poznajmy się, to pierwszy krok do współpracy

Obecnie szkolę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapeutów Systemów w Poznaniu jako psychoterapeuta. Doskonalę swój warsztat na szkoleniach i konferencjach.

Swoją pracę poddaję superwizji, pracuję również zgodnie z Kodeksem Etyczno- zawodowym Psychologa. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapeutów Systemowych.

Od 2016 roku prowadzę pracownię psychologiczną gdzie badam kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych, kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami oraz pracowników kierowanych na badania z zakresu medycyny pracy.

Obecnie szkolę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapeutów Systemów w Poznaniu jako psychoterapeuta. Doskonalę swój warsztat na szkoleniach i konferencjach.

Swoją pracę poddaję superwizji, pracuję również zgodnie z Kodeksem Etyczno- zawodowym Psychologa. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapeutów Systemowych.

Od 2016 roku prowadzę pracownię psychologiczną gdzie badam kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych, kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami oraz pracowników kierowanych na badania z zakresu medycyny pracy.

icon About

Staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, która umożliwi pomoc w procesie zmian i rozwoju. W swojej praktyce kieruję się otwartością, uważnością i szacunkiem dla klientów.

icon About

Staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, która umożliwi pomoc w procesie zmian i rozwoju. W swojej praktyce kieruję się otwartością, uważnością i szacunkiem dla klientów.

PSYCHOTERAPIA TO WYJĄTKOWY PROCES, WYMAGAJĄCY ZAANGAŻOWANIa z obydwu stron. jeżeli zastanawiasz się, jak do niego podejść - zachęcam do zapoznania się z poniższą książką:

Książka ta powstała z myślą o Tych, którzy cierpią i szukają Drogi do Zmiany. Adresujemy ją do osób, które rozważają pomysł podjęcia psychoterapii lub mają za sobą nieudaną jej próbę. W sposób szczególny poświęcamy tę książkę tym, którzy kiedykolwiek czuli się źle potraktowani lub zranieni przez psychoterapeutów, jak również tym, którzy zastanawiają się, jak tego uniknąć. Na stronach 120-125 autorzy przybliżyli idee i podstawy terapii systemowej.

PSYCHOTERAPIA TO WYJĄTKOWY PROCES, WYMAGAJĄCY ZAANGAŻOWANIa z obydwu stron. jeżeli zastanawiasz się, jak do niego podejść - zachęcam do zapoznania się z poniższą książką:

Książka ta powstała z myślą o Tych, którzy cierpią i szukają Drogi do Zmiany. Adresujemy ją do osób, które rozważają pomysł podjęcia psychoterapii lub mają za sobą nieudaną jej próbę. W sposób szczególny poświęcamy tę książkę tym, którzy kiedykolwiek czuli się źle potraktowani lub zranieni przez psychoterapeutów, jak również tym, którzy zastanawiają się, jak tego uniknąć. Na stronach 120-125 autorzy przybliżyli idee i podstawy terapii systemowej.